Čemu se věnujeme?

VĚDECKÁ ČINNOST FIRMY SYMBIOM

Firma Symbiom se již řadu let podílí na řešení českých i mezinárodních výzkumných projektů, které jsou zaměřeny na vývoj nových přípravků na bázi mykorhizních hub a nových způsobů jejich aplikace.
Účast naší firmy na vědeckých projektech dokazuje, že nabízené produkty a technologie jsou výsledkem řádného testování.

Právě probíhající projekty

SOILDIVERAGRO

Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase
Financováno: H2020-SFS-2018-2020
Číslo projektu: 817819
Řešení: 2019-2024
Koordinátor projektu: UVIGO, Spain
Web: http://soildiveragro.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/SoildiverAgro
Instagram: #soildiveragro
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/soildiveragro/

Hlavním cílem projektu je přijetí nových způsobů pěstování plodin, které zvyšují genetickou a biologickou rozmanitost půdy s cílem snížit využívání vnějších vstupů při současném zvýšení produkce a kvality plodin, poskytování ekosystémových služeb a stability a odolnosti zemědělství EU. Důraz bude kladen na využívání inovativních postupů založených na využití půdních mikroorganismů (včetně vývoje a testování nových komerčních produktů), vhodném střídání plodin, vícenásobném pěstování plodin a meziplodin, vývoji varovných systémů proti škůdcům, použití záchytných plodin pro omezení ztráty živin z půdy, nebo optimálně orbě půdy.

FAAIR

Aeroponie pro produkci zemědělských plodin
Financování: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci progamu Eurostars-2
Číslo projektu: E!12903, 7D19006
Řešení: 2019-2022
Koordinátor projektu: Airponix Ltd., UK
Projekt je zaměřen na vývoj aeroponické technologie pěstování zemědělských plodin ve dvou typech kultivací: (1) ve skleníku, (2) na poli. Stávající systém pěstování bude inovován zavedením přesné kontroly systému prostřednictvím řídících senzorů (b) zapojením mikrobiálních složek, tj. mykorhizních hub, půdních bakterií aj., (c) přídavkem organických komponent, a (d) zavedením možnosti předvstupní a vnitřní kontinuální sanitace systému ozonem. Jako modelové plodiny pro testování ve skleníku byly vybrány brambory, sladké brambory a hrách/cizrna, v případě polní jednotky pak pšenice/rýže. Součástí projektu bude také vývoj nového aeroponického bioreaktoru pro sterilní produkci inokula mykorhizních hub na transformovaných kořenových kulturách s cílem radikálně zlepšit růst kořenů a navýšit produkci spor používaných jako komerční produkt při pěstování rostlin.

Ukončené projekty

V minulosti se firma podílala na řešení V&V projektů v programech FP6 a FP7 EU, COST, Eureka, Inter-Excellence nebo Eurostars, např: Micromaize (FP6 EU, grantové č. 036314), Eurolegume (EU FP7, grantové č. 613781, www.eurolegume.eu), ALMOST (CIP-Ecoinnovation, grantové č. 332767) atd.