VĚDECKÁ ČINNOST FIRMY SYMBIOM

Firma Symbiom se již řadu let podílí na řešení českých i mezinárodních výzkumných projektů, které jsou zaměřeny na vývoj nových přípravků na bázi mykorhizních hub a nových způsobů jejich aplikace. Účast naší firmy na vědeckých projektech dokazuje, že nabízené produkty a technologie jsou výsledkem řádného testování.

PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

SOILDIVERAGRO: SOIL BIODIVERSITY ENHANCEMENT IN EUROPENA AGROECOSYSTEMS TO PROMOTE THEIR STABILITY AND RESILIENCE BY EXTERNAL INPUTS REDUCTION AND CROP PERFORMANCE INCREASE

Financováno: H2020-SFS-2018-2020

Číslo projektu: 817819
Datum zahájení řešení: 2019
Datum ukončení řešení: 2024
Koordinátor projektu: UVIGO, Spain

Hlavním cílem projektu je přijetí nových způsobů pěstování plodin, které zvyšují genetickou a biologickou rozmanitost půdy s cílem snížit využívání vnějších vstupů při současném zvýšení produkce a kvality plodin, poskytování ekosystémových služeb a stability a odolnosti zemědělství EU. Důraz bude kladen na využívání inovativních postupů založených na využití půdních mikroorganismů (včetně vývoje a testování nových komerčních produktů), vhodném střídání plodin, vícenásobném pěstování plodin a meziplodin, vývoji varovných systémů proti škůdcům, použití záchytných plodin pro omezení ztráty živin z půdy, nebo optimálně orbě půdy.

TAČR: VÝVOJ BIOPELETIZACE OSIV MIKROŘASAMI A SYMBIOTICKÝMI ORGANISMY – APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Financováno: Technologická agentura České republiky, program Epsilon

Číslo projektu: TH03030051
Datum zahájení řešení: 2018
Datum ukončení řešení: 2021
Koordinátor projektu: AGRITEC, Research, Breeding and Services, Ltd., Šumperk (CZ)

Cílem projektu jsou zemědělské aplikace mikrořas, mykorhizních hub a N-fixujících bakterií a vývoj technologie výroby peletizovaného osiva včetně prokázání účinnosti v laboratorních, nádobových studiích a polních pokusech.

FAAIR: AEROPONIE PRO PRODUKCI ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN

Financováno: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci progamu Eurostars-2

Číslo projektu: E!12903, 7D19006
Datum zahájení řešení: 2019 
Datum ukončení řešení: 2022
Partneři pojektu: Airponix Ltd., UK,  Aqua21 Ltd., UK

Projekt je zaměřen na vývoj aeroponické technologie pěstování zemědělských plodin ve dvou typech kultivací: (1) ve skleníku, (2) na poli. Stávající systém pěstování bude inovován zavedením přesné kontroly systému prostřednictvím řídících senzorů (b) zapojením mikrobiálních složek, tj. mykorhizních hub, půdních bakterií aj., (c) přídavkem organických komponent, a (d) zavedením možnosti předvstupní a vnitřní kontinuální sanitace systému ozonem. Jako modelové plodiny pro testování ve skleníku byly vybrány brambory, sladké brambory a hrách/cizrna, v případě polní jednotky pak pšenice / rýže. Součástí projektu bude také vývoj nového aeroponického bio-reaktoru pro sterilní produkci inokula mykorhizních hub na transformovaných kořenových kulturách s cílem radikálně zlepšit růst kořenů a navýšit produkci spor používaných jako komerční produkt při pěstování rostlin.

EUROLEGUME

ENHANCING OF LEGUMES GROWING IN EUROPE THROUGH SUSTAINABLE CROPPING FOR PROTEIN SUPPLY FOR FOOD AND FEED

Financováno: FP7 EU, KBBE 2013.1.2-02

Číslo projektu: 7-613781
Datum zahájení řešení: 2014
Datum ukončení řešení: 2017
Koordinátor projektu: UTAD, Portugalsko
Webová stránka: www.eurolegume.eu


Projekt je zaměřen na zkoumání genetických zdrojů luštěnin za použití nejnovějších technologií s cílem zvýšit jejich udržitelné pěstování a víceúčelové použití v měnícím se klimatu, zajišťující nové odrůdy a nové potraviny a krmiva, otevírací výrobní plochy a tím konkurenceschopnější a udržitelnou EU.

Co přináší spojení mykorhizních hub a rostlin?

 

Přírodní pěstování
bez chemie

 

Snížení potřeby
zálivky a hnojení

 

Zvýšení odolnosti
rostlin

 

Vyrovnaný růst
a vyšší plodnost

 

Zvýšení obsahu
prospěšných látek

 

Soužití
na celý život

Zjistěte, který z našich produktů
je vhodný pro vaše rostliny.

Rádi byste se na něco zeptali? Napište nám!