Zpět na blog

Už jste objevili kouzlo mykorhizy?

Na dotazy odpovídal Ing. Petr Kotyza, odborník v oblasti mykorhizy

 

Hodně se o ní píše a ještě více hovoří, hlavně mezi zahrádkáři. Mykorhiza, tedy symbiotické přátelské soužití rostlin a hub, je totiž výhodná pro všechny.

Mykorhizu využívá až 90% veškerých rostlinných druhů, přičemž ve volné přírodě je tento vzájemný vztah s houbami poměrně častý. V případě intenzivně obhospodařovaných půd a hlavně následkem  nevhodných zásahů člověka to však už není pravidlem.

 

Proč se o mykorhizních houbách v posledních letech tolik hovoří? Čím jsou tak výjimečné a pro rostliny prospěšné?

Houby a půdní organismy žijí na této planetě neporovnatelně déle než lidé a jiné živočišné druhy. Vlastně to byli houby, díky kterým se začal rozvíjet život na souši. Pro rostliny jsou tím nejpřirozenějším partnerem. V okolí kořenového systému tvoří rozsáhlou síť podhoubí, čímž zvětšují jeho aktivní povrch a hustotu. Tento symbiotický  vztah je však oboustranně výhodný  a prospěšný. Rostlina odevzdává houbě cukry, potřebné na stavbu mycelia a houba na oplátku rostlině dodává živiny – hlavně fosfor, dusík, důležité mikro prvky a vodu v mnohem větším množství, než by si rostlina dokázala zajistit sama. Kořenový systém se prostřednictvím hyf, které houba vytváří, dokáže zvětšit až 700 krát. Rostliny tak mohou díky houbě mnohem lépe hospodařit s vodou a živinami.

 

Pokud tedy tyto houby ovlivňují kondici rostliny, je možné vynechat běžné hnojení?

Můžete ho snížit až o polovinu. Poslední pokusy ukazují, že rostlinám s houbami na kořenech postačí nižší, nebo ne tak častá a pravidelná zálivka a navzdory tomu, prosperují lépe než rostliny bez mykorhizy s plnou a pravidelnou zálivkou.

Nenahraditelným benefitem je však to, že mykorhizní houby dokážou jako jediné zvýšit produkci takzvaných sekundárních  metabolitů. Znamená to, že ovoce, zelenina a byliny pěstované s mykorhizou obsahují víc zdraví prospěšných látek, jako jsou vitamíny, antioxidanty, minerály a jiné účinné látky. Tento efekt se nedá docílit žádným jiným způsobem.

Ošetření mykorhizními houbami je navíc zásah, který má trvalý efekt a spolupracují s rostlinou po celý její život. Stačí tedy rostlinu ošetřit pouze jedenkrát.

 

Kdy je možné pracovat s mykorhizními houbami? Existuje (ne)vhodný čas? Jak se dávkují?

S mykorhizními houbami můžete pracovat vždy, když se dá pracovat s rostlinou a s půdou. Ideální je to při výsadbě, kdy se nejlépe dostanete ke kořenům, a nebo při výsevu, kdy stačí použít malé množství přípravku. Platí totiž zásada, že čím je rostlina větší, tím víc mykorhizních hub potřebujete. Dávkování se tedy odvíjí od velikosti rostliny, případně od objemu kořenového balu. Není třeba se ale obávat, rostlinu nemůžete předávkovat, protože jde o živý organismus. Pokud dáte přípravku víc,  mykorhiza se rozvine rychleji. Pokud méně, vznik symbiózy bude trvat déle. V případě, že použijete mykorhizu při výsevu, rostlina se bude s houbami vyvíjet od samého začátku. Později, při přesazení a nebo výsadbě na konečné stanoviště se houby na kořenech přenesou spolu s rostlinou.

Pokud chcete ošetřit rostlinu, která je již vysazená na stanovišti, musíte vyhloubit otvory do půdy ke směrem ke kořenům a až do nich aplikovat mykorhizní přípravek.

Všechny rostliny potřebují stejné mykorhizní houby?

Přestože existuje nespočetně mnoho druhů rostlin, mykorhizní přípravky jsou jen tři. 85%  veškerých druhů rostlin, které v zahradě pěstujete, spolupracují s houbami nacházejícími se v přípravcích z řady Symbivit. Patří sem ovoce, zelenina, kvetoucí rostliny, bylinky, okrasné keře, ale i pokojové rostliny –tedy většina běžných druhů.

Jiné houby potřebují jehličnany, ale také některé listnáče jako dub, buk, bříza, kaštan a jiné ( přípravek Ectovit). Poslední skupinu tvoří erikoidní rostliny, tedy vřesovcovité – borůvky, vřesy, azalky, rododendrony a brusinky ( přípravek Rhodovit)

 

Nemůže se použitím mykorhizních hub změnit nebo narušit přirozené prostředí v půdě?

Dnes je v půdě všeobecně méně prospěšných mikroorganizmů, než by bylo třeba.  Naší činností neustále zasahujeme do přirozených půdních mechanizmů a narušujeme je.  Mykorhizní přípravky však dělají přesný opak. Do mnohých se dnes navíc přidávají další houby přirozené pro půdu, například mykoparazitká Trichoderma. Jedinou aplikací v zahradě tak získáte nejen houby na rozšíření kořenového systému rostlin, ale také pomocníka k eliminaci škodlivých kořenových patogenů, nacházejících se v půdě.

Použití mykorhizních hub je novou biotechnologií, jak pěstovat rostliny v souladu s přírodou, bez chemických látek a nebo s jejich minimalizací. Představují možnost, jak nejenom zvýšit úrodu, ale zároveň ozdravit a rekultivovat půdu. Mykorhizní houby se navíc podílejí na ukládání CO2 v půdě, což je důležité z hlediska udržitelného rozvoje lidské společnosti.