Zpět na blog

Systém péče o bonsaje

Systém péče o bonsaje

O tom, že kvalitní kořenový systém je pro bonsai základem, není asi pochyb. Čeká nás jaro, období přesazování a tak bychom Vám rádi představili přípravky, které ho pomohou rostlinám vytvořit.

Ještě předtím, než si budeme o mykorhizních preparátech firmy Symbiom povídat, měli bychom si říci, co vlastně mykorhiza je, a v čem může být pro naše bonsaje užitečná. Obecně vzato se jedná o symbiotický vztah mezi rostlinou a houbami, které se v různých formách nacházejí na kořenovém systému rostlin. Houba dodává rostlině minerální látky a vodu z půdy, rostlina naopak pro houbu zajišťuje asimiláty získané fotosyntézou. Z hlediska historického se jedná o vztah, který je velmi starý, odhady ukazují na 450 milionu let. A postupně tak, jak se v přírodě všechno vyvíjelo, vyvíjely se i tyto symbiotické vazby, které v našich přípravcích pro rostliny využíváme dodnes.

Vyjdeme-li ze vztahu rostlin a hub v přírodě, vše funguje na základě zákonitostí, které jsou tomuto společenství dány. Zcela jiná situace už ale nastává v omezeném, a podstatě izolovaném prostoru (skleníky, terasové nádoby, vyzděné záhony, misky pro bonsaje nevyjímaje). I když je možné tvrdit, že se mykorhizní houby v půdě běžně vyskytují, z důvodu používání chemických látek (hnojiva, postřiky), zde dochází ke snižování jejich objemu, až v systému chybí třeba úplně. A taková situace může nastat v případě, že při přesazování bonsají vymýváme kořenový bal proudem vody a následně použijeme sterilní substráty (akadamu, kanumu zeolit, pemzu). V nich mykorhizní houby obsaženy nejsou. Pokud chceme podpořit intenzivnější růst kořenového systému, a tím i vitalitu či zdravotní stav rostliny, měli bychom přípravky s mykorhizou použít a na jejich aplikaci navázat i použitím dalších preparátů.

Mykorhiza není samospasitelný lék, který vyřeší všechny problémy spojené s nekvalitní péčí o bonsaje. Jedná se přirozený podpůrný prostředek, který při poměrně malé finanční náročnosti poskytne rostlinám velkou podporu. Mykorhiza slouží jako silná prevence před problémy, které mohou v omezeném prostoru misek naše stromy potkat (šoky po přesazení, problémy s přísušky, půdními škůdci či nedostatkem živin). A právě kvalitní kořenový systém, který se díky účinkům mykorhizních hub vytvoří, bude rostlinám pomáhat tyto stresové situace bez větší újmy na zdraví překonat. To se může týkat i období po intenzivním řezu, zaštipování nebo tvarování, kdy je bonsai z hlediska sníženého množství asimilační plochy oslabena. A i tady pomáhá kvalitní kořenový bal k tomu, aby strom rychle zregeneroval.

Laickou a hodně rozšířenou variantou doplňování mykorhizních hub k bonsajím je používání lesní hrabanky. Do jisté míry je to také řešení, i když si musíme položit otázku, zda tímto způsobem dostaneme k rostlině houbu, na kterou je z hlediska historického vývoje vázána. Takovou situaci můžeme ve  zjednodušeném případě přiblížit tím, že např. hrabanka z bukového lesa nám v případě použití k borovici žádný efekt nepřinese. Použijeme-li ale hrabanku borovou, situace bude lepší. I zde je však potřeba přemýšlet o tom, jestli jsme bonsajím dodali přesně ty houby, které v dané fázi svého růstu budou potřebovat. Jiné druhy totiž borovice může využívat v době počátečního růstu a jiné v době plné zralosti A toto je myslím okamžik, který může doposud váhající pěstitele přesvědčit o tom, že přípravky z produkce Symbiom mají v bonsajové praxi svůj význam.

Složení přípravků, vychází z dlouhodobého testování a pokusů konaných podle předem stanovených osnov našimi vědeckými pracovníky nebo ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR či zahraničními pracovišti. I když se jedná o mechanismus, který před miliony let vytvořila sama příroda, je třeba říci, že věda má také své možnosti a mykorhizní přípravky se neustále zdokonalují. Na tomto místě je potřeba uvést, že druhy hub vhodné k určité skupině rostlin jsou při sestavování mykorhizních přípravků zachovány. Ovšem díky novým vědeckým poznatkům, získaných v průběhu vyhodnocování spolupráce rostlin a hub, dochází postupně k jejich obměně za nové a účinnější druhy. Např. dříve se využívalo mycelium růžovky, která je v současné době nahrazena muchomůrkou červenou. Změnou druhového zastoupení se snažíme zvyšovat kvalitu mykorhizních preparátů, což by se mělo projevit navenek jejich lepší účinností. Houby obsažené v mykorhizních přípravcích nemusí být nutně ty, které známe a běžně sbíráme. Dokonce nemusí být ani jedlé, a v některých případech používáme houby, které zná snad jen mykolog. Jedná se např. o muchomůrku, lakovku, měcháč či pestřec a samozřejmě další.

Z hlediska praktické aplikace můžeme pěstitelům bonsají nabídnout následující přípravky. Je to Symbivit Bonsai, Ectovit Bonsai a Rhodovit Bonsai. Tři druhy přípravků jsou z důvodu vhodnosti použití k určitým rostlinám. V rámci spektra rostlin, které se pro bonsajovou tvorbu využívají, není možné vytvořit jeden speciální mykorhizní preparát obsahující všechny druhy mykorhizních hub spolupracujících se všemi rostlinami. Ale ještě předtím, než si povíme o tom, které symbiotické houby mohou využívat pěstitelé bonsají v praxi, je důležité připomenout, že na stránkách www.symbiom.cz (Vhodnost rostlin) najdeme přehlednou tabulku, která přiřazuje odpovídající preparáty k dané čeledi rostlin. Je to velmi důležité hlavně z toho důvodu, abychom třeba k cizokrajným pokojovým bonsajím nedávali nevhodnou mykorhizu (přípravek).

Symbivit Bonsai obsahuje houby s tzv. arbuskulární mykorhizou (syn. endomykorhizu, kdy houbové vlákno proniká do kořenových buněk). Jedná se o nejrozšířenější typ mykorhizy, využívá ji až 80% všech rostlin, díky čemuž je použití tohoto přípravku nejširší. Je vhodný např. pro javor, jasan, tis, atd. Ectovit Bonsai je z hlediska využití užší a využívá houby s ektomykorhizou (houbová vlákna zůstávají v mezibuněčném prostoru a nepronikají do primární kůry). Tento přípravek je vhodný na smrk, borovici, jedli, buk, dub, atd. Specifickým mykorhizním přípravkem je Rhodovit Bonsai. Ten obsahuje houby, které jsou vázány na specifické půdní podmínky a konkrétní kyselomilné rostlinné druhy. Je určen pro vřesovcovité rostliny, např. azalky, rododendrony, borůvky.

Kromě přípravků Symbivit Bonsai, Ectovit Bonsai a Rhodovit Bonsai, nabízí firma Symbiom k systému pěstování bonsají  také přírodní hnojivo Conavit, půdní kondicionér pro hospodaření s vláhou Plantasorb (obr. 5) a nově i přírodní stimulátor Algavit.  

Conavit je přírodní, pomalu rozpustné hnojivo, které zajišťuje postupné uvolňování živin bonsajím. Na rozdíl od chemických preparátů se nevyplavuje a nezanechává v půdě žádná rezidua. Je to ideální volba pro výživu rostlin, u níž se nemusíme obávat žádných vedlejších účinků. Jedná se o přípravek certifikovaný pro ekologické zemědělství, který je účinný a zároveň šetrný vůči životnímu prostředí. Jedna standardní dávka vystačí pro celou vegetační sezonu a navíc z hlediska stavby a struktury hnojiva je vše přizpůsobeno činnosti a potřebám mykorhizních hub. Živiny se uvolňují řízeným způsobem přesně tak, aby je houby dokázaly bezezbytku a co nejefektivněji využít.

Přípravek Plantasorb je určen pro zadržování vody v půdě a její následné uvolnění podle potřeby samotných rostlin. V podstatě se dá říci, že pomáhá rostlinám bez újmy překonat období sucha. Naopak v případě nadbytku vody v půdě je schopen vláhu zadržet a následně ji poskytnout rostlině v okamžiku, kdy okolní půda vyschne. Plantasorb obsahuje speciální gel, který je důležitým pomocníkem při dodávání vody rostlinám za ztížených podmínek. Tato vlastnost je založena na schopnosti přijímat až 100násobně větší množství vody, než je objem gelu, a postupně pak tuto tekutinu uvolňovat zpět do půdy. Schopnost absorbovat a znovu uvolňovat vodu si přípravek zachovává po celou dobu životnosti gelu, tzn. až 5 let. Rozdíl mezi tím, zda použijeme nebo nepoužijeme Plantasorb bude nejvíce patrný na extrémních stanovištích, kde se dá očekávat z důvodu absence pravidelné zálivky přísušek. V souvislosti s výraznou schopností zvětšit svůj objem varujeme před použitím přípravku v malých miskách, aby nedošlo k utlačování kořínků ve stísněném prostoru.

Posledním prvkem systému pěstování bonsají Symbiom je Algavit, novinka z loňského roku. Jedná se o stoprocentně rozpustný výtažek z mořské řasy Ascophyllum nodosum, který funguje jako biostimulátor hlavně v oblasti hospodářsky nebo zemědělsky významných rostlin. To ale neznamená, že bychom ho nemohli použít na bonsaje! V Algavitu je poměrně vysoký obsah draslíku, stopových prvků a jsou zde i látky s fytostimulačním účinkem. Tento přípravek se dá použít i samostatně bez jakékoliv vazby na mykorhizní přípravky nebo na hnojivo Conavit či půdní kondicionér Plantasorb. Pokud ho ale zařadíme do systému pěstování bonsají, máme jistotu, že základní procesy, které jsme díky výše jmenovaným preparátům nastartovali, a v omezeném prostoru bonsajové misky udrželi, Algavit ještě dále vylepší. Z hlediska viditelných projevů můžeme říct, že Algavit podporuje vyšší odolnost rostlin v obecném slova smyslu, zlepšuje vitalitu, napomáhá udržení dobrého zdravotního stavu a podporuje kvalitní růst včetně sytého vybarvení. Při jeho použití dochází také ke zlepšení růstu kořenů a zakořenění po přesazení. Po aplikaci nezanechává Algavit v půdě škodlivá rezidua, což je dáno tím, že se v přípravku nenacházejí žádné umělé syntetické sloučeniny, ale látky, získané šetrnou cestou z přírodních mořských řas.

Systém pěstování bonsají pod značkou Symbiom není možné chápat jako samospasitelný nebo jediný, který za nás vyřeší všechny problémy. Pokud nebudeme používat správné substráty, dobrou drenáž nebo nedokážeme ochránit rostliny proti invazi chorob a škůdců, přípravky firmy Symbiom to nezachrání. Tyto preparáty je potřeba vnímat jako podpůrné, rostlinám pomáhající. Při naší správné péči pak dopomohou tomu, aby byly bonsaje krásnější, zdravější, vitálnější, aby dokázaly ze substrátu čerpat živiny, které jsou tam v přirozených podmínkách a podobách obsaženy, nebo správně hospodařili s vláhou. Více informací o jednotlivých přípravcích a způsobu aplikace najdete na webové prezentaci společnosti Symbiom.