Zpět na blog

Mykorhiza pomáhá zpomalovat oteplování planety

Půda je jedním z klíčových činitelů při udržení globální klimatické rovnováhy. Představte si sklep, který v domě slouží k uskladnění zásob. Půda, po níž chodíme, je takovým obrovským sklepem, který funguje jako přirozené úložiště uhlíku. Dokonce obsahuje více uhlíku než rostliny a atmosféra dohromady. Její kapacita je ale menší, než se doposud předpokládalo. Příroda bohužel nedokáže zpracovat tak velký objem CO2, jak bychom si přáli a potřebovali. 

Vědci roky předpokládali, že když oxidu uhličitého v ovzduší přibývá, růst rostlin v přírodě se přirozeně stimuluje, aby dokázaly zachytit více plynu. To je pravda, ale u půdy to takto přímočaře neplatí. Rostliny ji svým rychlejším růstem stahují o více živin, čímž oslabují i její schopnost absorpce uhlíku. Úhyn rostlin sám o sobě také vrací část uhlíku zpět do atmosféry. 

Podle loňského výzkumu publikovaném v časopise Nature půda nicméně zachycuje celkově méně uhlíku, než s jakým počítaly dosavadní klimatické modely. Ani samotný Amazonský prales v současné podobě, přičteme-li lidské zásahy, emise CO2 nesnižuje, naopak jich více vypouští. Tím pádem planetu už neochlazuje, ale spíše otepluje.

Velkou měrou celkové situaci přispívají moderní způsoby zemědělského hospodaření. Použití chemie při ošetřování půdy narušuje přirozené a velmi důležité propojení s půdními houbami. Zároveň rostoucí okolní teplota výrazně zpomaluje rozklad organické hmoty, který tyto houby obstarávají, a kolotoč klimatického oteplování se dále roztáčí... 

Věděli jste, že...?
  • ...více než polovina veškerého v půdě uloženého uhlíku v Evropě se nachází v rašeliništích ve Finsku, Švédsku, Británii a Irsku?
  • ...přibližně desetina procenta půdního uhlíku v Evropě se vyrovná ročním emisím 100 milionů automobilů?
  • ...houby vylučují do svého okolí protein glomalin, který pomáhá půdu zpevňovat, zabraňuje erozi a zároveň zadržuje téměř třetinu veškerého uhlíku v půdě?

Podporujme přirozenou mykorhizu!

Vedle dalších látek potřebují rostliny pro svůj růst dusík. Vliv dusíku na růst rostlin závisí na vztahu mezi jeho dostupností a také na symbióze s půdními mykorhizními houbami. Konkrétně se jedná o ektomykorhizní houby, které jsou dominantním druhem a umí překonat nejen bariéry v přísunu dusíku k rostlinám, ale také zadržovat uhlík. 

Zemědělské aktivity mohou tento přirozený ekosystém vyhodit z rovnováhy. Obdělávání půdy zrychluje zvětrávání (a tedy uvolňování uhlíku do atmosféry), na druhé straně ale také stimuluje větší potřebu ukládat uhlík zpět v půdě, aby se negativní dopad nějak kompenzoval. Tím pádem se ještě více posiluje silný symbiotický vztah a závislost rostlin na mykorhizních houbách, které kompenzaci umožní. Toto přirozené, a přitom křehké pouto mezi půdními houbami a kořeny rostlin je tudíž bezpodmínečně nutné zachovat a posilovat, abychom v konečném důsledku snížili dopady na globální oteplování naší planety.

Co můžeme udělat my sami? 

Podle vědců dlouhodobému snižování teplot na zeměkouli nepomáhá nejen masivní odlesňování, ale paradoxně ani zalesňování, zejména pokud se tím naruší přirozeně zatravněná území. Ta totiž mají vyšší schopnost zadržovat uhlík než lesní ekosystémy. 

Problematika odlesňování jde spíše na účet jednotlivých států. Jako jednotlivci a komunita však můžeme podporovat zachování přirozeně zatravněných území, namísto jejich cíleného osazování. Také se můžeme věnovat formám ekologického zemědělství a pěstitelství s podporou mykorhizy. Mykorhiza umožňuje postupně zvýšit biomasu, kterou rostliny produkují, a mimo jiné také zvýšit jejich odolnost vůči nemocím, díky čemuž může zeleň prospívat i v náročnějších podmínkách. Do budoucna má tak podpora mykorhizy velký potenciál a může z hlediska ekologické odpovědnosti vůči planetě částečně nahradit nebo alespoň doplnit tradiční způsoby hnojení v zemědělské produkci.

Mykorhizní houby jsou nicméně poměrně úzce specializované. Některé se dokáží spojit v symbiotickém vztahu dokonce jen s jediným rostlinným druhem. Šance, že se vám podaří úspěšně přenést mykorhizní houby z přírody a adaptovat na vaší zahradě, jsou poměrně nízké. Nejjednodušší je proto aplikovat přímo druhově cílený mykorhizní přípravek, který násobně posílí kořenový systém dané rostliny i vlastní schopnosti půdy. 

Vyzkoušejte například náš přípravek Turfcomp – přírodní hnojivo a ochranu travnatých ploch. Otestovat můžete také naši novinku – Symbivit Tric, který je velmi univerzálním pomocníkem v zahradě, neboť je vhodný pro většinu rostlin, travin, ovoce i zeleninu. 

Přispějte svým dílem ke zlepšování kvality půdy ve vašem okolí. I drobná snaha je krokem kupředu – k zelenější a zdravější zahradě i planetě!