Zpět na blog

Internet pro rostliny má podobu prospěšné mykorhizy

Internet pro rostliny má podobu prospěšné mykorhizy

Ano, internet se v přírodě běžně vyskytuje. Funguje a má podobu mykorhizní symbiózy. Místo počítačových dat přenášených datovou sítí, se v přírodě jedná o přenos živin sítí tvořenou mykorhizními houbami. Touto sítí putují živiny směrem k rostlině a jednoduché cukry získané fotosyntézou směrem k houbě. Půdní internet je pro rostliny stejně důležitý jako ten datový pro nás. Pomocí této důmyslné sítě jsou rostliny lépe zásobeny živinami a vodou, jsou tedy odolnější proti stresovým faktorům a mají stabilní růst.

Zahrádkář, který využívá mykorhizní přípravek, tak činí především kvůli lepšímu ujmutí vysazovaných rostlin a minimalizaci možných problémů po výsadbě. Pomocí mykorhizních hub se taktéž dlouhodobě zajistí udržitelnost kultivačního prostředí a jsou znatelné protierozní účinky. Ošetření mykorhizními přípravky patří k novým biotechnologiím, které se stále více upřednostňují před ošetřením konvenčním. Díky prospěšným půdním houbám se může snížit spotřeba průmyslových hnojiv bez negativního dopadu na kvalitu a zdraví rostlin a kontaminace spodních vod. Použijete-li mykorhizní houby při výsadbě zahrady, sjednáte tím svým rostlinám životní pojištění. Jak nám příroda již miliony let dokazuje, mykorhizní symbióza dokáže rostlinám pomoci v situacích, kdy je rostlina vystavena stresu. Ten může nastat například při napadení škůdci, krátkodobému nedostatku potřebné vláhy nebo při přesazování. Toto jsou situace, kdy se mykorhizní houba stává nepostradatelným ochráncem rostliny.

Symbiotické houby se v přírodě běžně vyskytují. Jeden gram půdy může obsahovat až 20 metrů vláken arbuskulární mykorhizy. Jejich klíčovou schopností je napojení se na kořenový systém rostliny. Souhrnná délka všech kořenů jednoho dospělého dubu je cca 8 km, přičemž se odhaduje, že mykorhizní vlákna na nich napojená mohou dosahovat až 40 000 km. Hmotnost ektomykorhizních hub v půdě se pohybuje kolem 800 kilogramů na jeden hektar.

Přestože prodloužením kořenového systému se rostlina propojí s ostatními, vzájemně si nekonkurují. “Jedna z nejzajímavějších vlastností mykorhizních hub je to, že fungují jako jeden organismus. Pokusy opakovaně prokázaly, že mezi mykorhizou propojenými rostlinami dochází k látkové výměně. Zjednodušeně řečeno si pomáhají, namísto toho, aby bojovaly o půdní zdroje.” vysvětluje Aleš Látr.

Aplikace mykorhizních přípravků není složitá. Potřeba je dodržet jedinou zásadu, což je dostat přípravek do přímého kontaktu s kořeny rostlin. Jelikož mykorhiza má sama několik druhů, nebude fungovat ani jeden universální přípravek. Česká firma Symbiom zabývající se výrobou a výzkumem mykorhizních přípravků již řadu let nabízí produkty, které spolupracují se všemi mykorhizu tvořícími rostlinami. Můžete použít přípravek na okrasnou a užitkovou zahradu (Symbivit), stromy (Ectovit), vřesovcovité rostliny (Rhodovit) nebo trávník (TurfComp).